Uvjeti korištenja - BezProvizije.hr

Uvjeti korištenja

OPĆE ODREDBE

 

 1. BezProvizije.hr u daljnjem tekstu Portal je internetska platforma koja se može koristit za objavu i pretraživanje oglasa, čitanje autorskih sadržaja Portala i povezivanje s drugim tematski vezanim Internet stranicama putem linkova.
 2. Vlasnik internetskog portala na adresi bezprovizije.hr je obrt „Poslovne nekretnine“, obrt za poslovanje nekretninama, vl. Davor Banić, Fiorella la Guardie 23, Rijeka, OIB: 30323573974, MBO: 97623733, IBAN: HR1723600001102495856, SWIFT: ZABAHR2X Zagrebačka banka, info@bezprovizije.hr u daljnjem tekstu Vlasnik portala.
 3. Oglasnik je sastavni dio Portala na kojem registrirani korisnici objavljuju oglase. Oglasi se objavljuju isključivo na hrvatskom jeziku.
 4. Urednik je osoba koja uređuje sadržaj Portala.
 5. Administrator je osoba koja održava sadržaj Portala.
 6. Korisnik je svaka fizička ili pravna osoba koja pristupa ili na bilo koji način koristi internetski portal BezProvizije.hr, neovisno o tome je li ili nije registrirani korisnik.
 7. Registrirani korisnik je fizička ili pravna osoba koja je ispunjavanjem i dostavom registracijskog obrasca na Portalu stekla mogućnost kreiranja i predaje oglasa, označavanja, te dodatnih korisničkih usluga.
 8. Oglašivač je registrirani korisnik čiji je oglas objavljen na Portalu.
 9. Pristupanjem i korištenjem Portala korisnik potvrđuje da je u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio sva pravila navedena u ovim Uvjetima korištenja, kao i ona navedena u Pravilima privatnosti.
 10. Uvjeti korištenja i Pravila privatnosti mogu se mijenjati i nadopunjavati, a promjene stupaju na snagu trenutkom objave na Portalu. Korisnik se obavezuje biti upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja u svakom trenutku korištenja Portala.
 11. Vlasnik portala je nositelj autorskih prava svih sadržaja objavljenih na Portalu osim sadržaja oglasa. Nositelj autorskih prava sadržaja oglasa je Oglašivač. Nije dozvoljeno kopiranje ili neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela Portala (tekst, fotografije, logo, kontakti i dr.) bez odobrenja vlasnika autorskih prava.
 12. Vlasnik portala nije odgovoran za bilo koju štetu koja izravno ili neizravno može nastati bilo kojoj osobi zbog otežanog ili nemogućeg korištenja Portala uslijed kvara ili drugih tehničkih poteškoća koje mogu nastati pri radu i održavanju Portala.
 13. Vlasnik portala u dobroj vjeri objavljuje oglase koje kreiraju korisnici i linkove na internetske stranice izvan Portala koje smatra korisnim za svoje posjetitelje i nije odgovoran za njihov sadržaj, kao niti za međusobne odnose korisnika. Vlasnik portala nije učesnik pravnih poslova koji se temeljem oglasa odvijaju između korisnika Portala. Vlasnik portala nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastupi uporabom informacija i sadržaja Portala.
 14. Korisnik je dužan nadoknaditi štetu koja nastane Vlasniku portala, drugom korisniku ili trećoj osobi zbog uporabe Portala protivno ovim pravilima ili zakonima Republike Hrvatske.
 15. Oglasnik je namijenjen isključivo oglašavanju prodaje i iznajmljivanja nekretnina s ciljem uspostavljanja izravnog kontakta vlasnika nekretnina i njihovih ovlaštenih zastupnika s kupcima i najmoprimcima bez naplate posredničkih usluga. Oglašivač može biti i od vlasnika ovlašteni agent/posrednik u prometu nekretnina koji svoju uslugu ne naplaćuje od kupca/najmoprimca. Predajom oglasa Oglašivač prihvaća da neće naplatiti proviziju, agencijsku naknadu ili uslugu posredovanja kupcu ili najmoprimcu koji s njim stupi u vezu pozivajući se na oglas objavljen na ovom Portalu.
 16. Jedna nekretnina jedan oglas. Svaka pojedina nekretnina smije biti oglašena samo u jednom oglasu. Ukoliko se dogodi da se ista nekretnina pojavi u više oglasa Urednik će ostaviti aktivnim samo onaj oglas koji je prvi plaćen i objavljen, a ostale će deaktivirati.
 17. Sukladno Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti korisnik je prije predaje oglasa na Portalu obavezan izvršiti postupak registracije. Registracija uključuje upis njegovih osobnih i kontakt podataka, za čiju istinitost korisnik jamči sukladno Zakonu. Korisnik pristaje da objavljeni oglas učini javno dostupnim njegov broj telefona/mobitela i e-mail adresu koji time postaju sadržajem oglasa.
 18. Korisnik je pri uporabi Portala i objavi oglasa dužan postupati sukladno pravnim propisima Republike Hrvatske, uz posebnu pozornost na odredbe Zakona o nedopuštenom oglašavanju, Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, Zakona o trgovini i Zakona o elektroničkim komunikacijama.
 19. Oglašivač odgovara za istinitost, točnost i legalnost cjelokupnog sadržaja oglasa kojeg je objavio. U slučaju da kao posljedica sadržaja oglasa, dostavljenog materijala ili bilo kojeg postupka oglašivača u svezi objavljenog oglasa za Vlasnika portala ili treću osobu nastane bilo kakva šteta, oglašivač je dužan nadoknaditi štetu.
 20. Nedopuštenim sadržajem smatra se svaki sadržaj koji je protuzakonit, neistinit, na bilo koji način štetan, uvredljiv ili uznemirujući za korisnike ili protivan ovim Uvjetima korištenja.
 21. Portal ima pravo izmjene bilo kojeg dijela sadržaja oglasa ukoliko Urednik smatra da sadržaj nije u skladu s odredbama Uvjeta korištenja ili uredničkom politikom.
 22. Ukoliko je prema procjeni Urednika portala sadržaj oglasa protivan bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta korištenja korisnik prihvaća da se njegov oglas ukloni iz oglasnika.
 23. Portal vodi računa o ispravnosti sadržaja portala i oglasnika u granicama svojih mogućnosti. Korisnik prihvaća da Portal nije u mogućnosti u potpunosti nadzirati cjelokupni sadržaj portala i svih oglasa. Ukoliko korisnik smatra da je određeni sadržaj portala nedopušten, nezakonit, neistinit, protivan Uvjetima korištenja ili je njime korisniku povrijeđeno neko pravo , korisnik se obvezuje takav sadržaj odmah prijaviti Portalu na mail info@bezprovizije.hr uz obrazloženje prijave. Portal će u najkraćem mogućem roku provjeriti navode prijave i odgovoriti podnositelju u roku od 15 dana.
 24. Portal ima pravo izbrisati iz registracije korisnika koji je prekršio ove Uvjete korištenja, Pravila privatnosti ili na bilo koji način ometao rad portala.
 25. Na odnose korisnika i Portala primjenjuju se pravni propisi Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora stranke se obvezuju pristupiti postupku mirenja pred nadležnim tijelom u Rijeci. U slučaju neuspješnog mirenja spor će se rješavati pred stvarno nadležnim sudom u Rijeci.

 

PRAVILA PRIVATNOSTI

 

Koje osobne podatke prikupljamo i kako

U svojoj djelatnosti prikupljamo i obrađujemo osobne podatke registriranih korisnika portala bezprovizije.hr, u daljnjem tekstu Portal. Prikupljeni podaci se obrađuju i čuvaju na transparentan i siguran način prvenstveno poštujući Vašu privatnost. Voditelj obrade ove internetske stranice i Vaših osobnih podataka je vlasnik portala kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Vlasnik portala je Poslovne nekretnine, obrt za poslovanje nekretninama, vl. Davor Banić, Rijeka, Fiorella la Guardie 23, u daljnjem tekstu Vlasnik portala.

Podatke prikupljamo putem kontakt obrasca na našoj internet stranici www.bezprozvije.hr ili izravno putem naše e-mail adrese. Podaci koji su traženi u kontakt obrascu (Vaše ime i prezime, broj telefona/mobitela, e-mail adresa i oib) kao i svi podaci koje nam pošaljete putem e-maila biti će obrađivani i pohranjeni u skladu sa zakonima i propisima u Republici Hrvatskoj i u Europskoj Uniji. Za prikupljanje podataka putem internet stranice koristimo https protokol i sigurnosni certifikat (SSL) za enkripciju podataka između računala i servera.

Popunjavajući obrazac za kontakt na našoj internet stranici ili kontaktirajući nas izravno putem e-mail pošte jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naših Pravila privatnosti i u njima navedenim uvjetima. U trenutku dostavljanja Vaših osobnih podataka, pristajete na kontakt s nama te nam time dajete za pravo uključiti Vas u našu bazu podataka kako bi ostvarili tražene usluge. To smatramo Vašim izričitim pristankom i privolom na kontakt.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Podatke koje prikupljamo putem kontakt obrasca na našoj internet stranici ili izravno putem e-maila koristimo kako bi mogli odgovoriti na Vaš upit, izraditi ponudu za željenu uslugu, izraditi račun za kupljenu uslugu, objaviti oglas koji ste kreirali na našem Portalu, te za povremene obavijesti vezane uz naše poslovanje. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određene i zakonite svrhe te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole.

Tko će imati pristup vašim podacima

Vaša prava na zaštitu osobnih podataka su nam na prvom mjestu, stoga ćemo osigurati da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom koja je gore navedena.

Dio vaših osobnih podataka (e-mail adresa i broj telefona/mobitela) biti će javno dostupan na Portalu kao sastavni dio vašeg oglasa u svrhu izravnog kontaktiranja od strane svih korisnika Portala. Objavom oglasa dajete privolu za javnu objavu navedenih osobnih podataka.

Osobne podatke koristimo isključivo za ostvarenje legitimnog poslovanja našeg Portala i ne prodajemo ih ili dijelimo s trećim stranama osim u slučajevima ako nadležne državne institucije zatraže te podatke.

Koliko dugo će Vaši osobni podaci biti pohranjeni

Prikupljene podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje zajedničke poslovne suradnje, osim u slučajevima kad je zakonom propisano drugačije.

Sigurnost osobnih podataka

Kako bi osigurali sigurnu pohranu Vaših osobnih podataka provodimo tehničke i organizacijske mjere, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Podaci koji se prikupljaju putem kontakt obrasca na našoj internet stranici zaštićeni su sigurnosnim certifikatom (SSL). Za razmjenu podataka osobni podaci se kriptiraju te su na taj način zaštićeni od moguće krađe.

Uporaba kolačića

Kako bismo olakšali pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići obično spremaju vaše postavke za internet stranicu, kao što su npr. preferirani jezik ili slične postavke. Kasnije, kada opet otvorite istu internet stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Te informacije mogu biti spremljene jedino ukoliko Vi to omogućite – internet stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako postavljen. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke svojeg internetskog preglednika (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pregledniku odabirom izbornika). Ova internet stranica upotrebljava kolačiće u svrhu praćenja statističke posjećenost internet stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Ova internet stranica također upotrebljava kolačiće u svrhu oglašavanja usluga i to na samoj stranici, na prikazivačkim mrežama i kroz korištenje ponovnog marketinga na usluzi Google Analytics. Možete isključiti usluge Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa. na https://www.google.com/settings/ads.

Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: https://policies.google.com/privacy?hl=hr

Vaša prava

Imate pravo na informacije o obradi Vaših osobnih podataka, povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni, te brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe.

Korištenjem Portala dajete privolu na ova pravila privatnosti, tj. dajete izričitu privolu da Vlasnik portala prikuplja i dalje obrađuje Vaše osobne podatke, kao i sve druge podatke za koje sazna pružanjem svojih usluga sukladno zakonskim propisima, a sve u skladu s definiranom svrhom u ovim pravilima. Korištenjem Portala potvrđujete da ste upoznati sa svim bitnim podacima o Vlasniku portala, Portalu i uslugama koje pruža.

Pravo na podnošenje prigovora

U slučaju uočenih nepravilnosti pri uporabi Vaših osobnih podatak u svakom trenutku možete podnijeti prigovor vlasniku portala: Poslovne nekretnine, Fiorella la Guardie 23, 51000 Rijeka, info@bezprovizije.hr ili nadležnom nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, +385 (0)1 4609 000, azop@azop.hr, www.azop.hr.